วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ฯ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพนายวิลาส วุฒิพฤกษ์ คุณพ่อของ ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ กรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ฯ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพนายวิลาส วุฒิพฤกษ์ คุณพ่อของ ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ กรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

6 มกราคม 2563
ณ ศาลาบุพการี วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร