วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ร่วม มือกับสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ลงพื้นที่ ตรวจหาสาเหตุ การเกิดเพลิงไหม้ตลาดแม่กิมเฮง จ.นครราชสีมา

วันนี้ เมื่อเวลา 13.00 น. ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ร่วมกับ รศ.ดร.สงวน วงษ์ชวลิตกุล ประธาน วสท. สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 และนายวรเศรษฐ์ พฤฒิศาสตร์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคาร เทศบาลนครนครราชสีมา ได้ร่วมตรวจสอบ เสนอแนะ และกำหนดแนวทางการรื้อถอนอาคาร ให้แก่กองพิสูจน์หลักฐาน เพื่อตรวจหาสาเหตุ การเกิดเพลิงไหม้ตลาดแม่กิมเฮง จ.นครราชสีมา

2 ธันวาคม 2562