วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) สภาวิศวกร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำการปล่อยขบวนรถวิศวกรอาสาฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี

วันนี้ เวลา 12.00 น. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) สภาวิศวกร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำการปล่อยขบวนรถวิศวกรอาสาฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 12 คัน เดินทางไปยังจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อลงพื้นที่สำรวจ และแนะนำประชาชนเกี่ยวกับการซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายจากน้ำท่วม ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2562

โดย
– ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ กล่าวถึงโครงการวิศวกรอาสาฯ และการลงพื้นที่ตรวจสอบ
– ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายก สภาวิศวกร กล่าวเปิดตัวโครงการวิศวกรอาสาฯ
– ดร.ประเสริฐ ตาปนียางกูร เลขาธิการ สภาวิศวกร กล่าววัตถุประสงค์โครงการวิศวกรอาสา

9 ตุลาคม 2562 ณ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ