วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ร่วมกับสภาวิศวกร เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ อดีตองคมนตรี และอดีตนายก วสท.

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ร่วมกับสภาวิศวกร เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ อดีตองคมนตรี และอดีตนายก วสท.

30 กันยายน 2562 ณ ศาลา 100 ปี วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร