วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยจัด โครงการเข้าค่ายอบรมนิสิต นักศึกษาที่ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ. 2562

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยจัด โครงการเข้าค่ายอบรมนิสิต นักศึกษาที่ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 31 ส.ค. – 1 ก.ย. 2562 ณโรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

โดยได้รับเกียรติในการ เปิดงาน โดย
-อาจารย์ วัชรินทร์ กาสลัก รองประธานและคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา และวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ซึ่งในปีนี้มีท่านวิศวกร มาให้ความรู้และรวมแชร์ประสบการณ์กับน้องๆ มากมายหลายท่าน อาทิเช่น

– ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

– คุณสุวัฒน์ เชาว์ปรีชา อดีตนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

– อาจารย์สมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข  อุปนายกคนที่3 และเลขาธิการ วสท.

– คุณปกรณ์ การุณวงศ์ คณะกรรมการยุววิศวกร วสท.

ในปีนี้เด็กๆได้เดินทางเยี่ยมชมสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสนามไชยซึ่งเป็นสถานีแห่งใหม่ที่กำลังเปิดให้เข้าชมฟรีอยู่ในขณะนี้ ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากพี่ๆ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนประเทศไทย

อีกทั้งยังได้รับการอบรมที่ดีจาก อาจารย์ ณัฐธีร์ อังค์สุวรรณเมธ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมโจนาธาน ที่ทำให้เด็กๆรู้จักกันมากขึ้น

ปิดท้ายกิจกรรมด้วยการ คัดเลือก คณะกรรมการรุ่นซึ่งปีนี้ได้แก่

– นนร.เจริญ นุกาศรัมย์ นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ตำแหน่งประธานรุ่น
– นางสาวปิยวดี สุขโสภณ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ตำแหน่ง รองประธานรุ่น
– นายวิสุทธา หมั่นทำการ นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขน
ตำแหน่ง เลขา

อีกหนึ่งรางวัลก็คือ ขวัญใจขาวค่ายได้แก่
– นายณัชพล เพิ่มญาณวรรธนะ นักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา
ตำแหน่งขวัญใจชาย
– Miss Sreymouy Sao นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
ตำแหน่งขวัญใจหญิง

แอดเลยเก็บภาพบรรยากาศมาฝากทุกคน