วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เตรียมจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2562

วสท. เตรียมจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 62 และเปิดเวทีเสวนา : ภูมิทัศน์ใหม่ธุรกิจอุตสาหกรรมปี 2020…ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น