วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดการแข่งขัน EIT Golf

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดการแข่งขัน EIT Golf 2019 เพื่อหารายได้สมทบทุนกิจกรรมต่าง ๆ ของ วสท. และให้สมาชิกได้มีกิจกรรมร่วมกัน มีทีมร่วมแข่งขัน 26 ทีม ณ สนามสมาคมกรุงเทพกรีฑา
ขอขอบคุณ บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด ในการสนับสนุนรางวัลพิเศษ Hole in One เป็นรถยนต์นิสสัน มาร์ช 1 คัน และผู้สนับสนุนกิจกรรมทุกทีม
17 มิถุนายน 2562