วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง สปภ. และเขตบางรัก ลงพื้นที่ตรวจสอบ เครนหักเสียหาย ในขณะก่อสร้าง หล่นใส่อาคารโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) โดยนายวุฒินันท์ ปัทมวิสุทธิ์ ประธานคณะอนุกรรมการยกหิ้วและปั้นจั่นไทย วสท. ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง สปภ. และเขตบางรัก ลงพื้นที่ตรวจสอบ เครนหักเสียหาย ในขณะก่อสร้าง ทำให้มีวัสดุจากการก่อสร้างที่กำลังยกเคลื่อนย้าย หล่นใส่อาคารโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ทำให้หลังคาคลุมอาคารเกิดความเสียหาย และมีนักเรียนได้รับบาดเจ็บหลายคน
19 มิถุนายน 2562