วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม และทำบุญเลี้ยงพระ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม และทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นสิริมงคล พร้อมทั้งจัดพิธีรดน้ำขอพรวิศวกรอาวุโส ในโอกาสเทศกาลสงกรานต์
มีคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิก เข้าร่วมงานจำนวนมาก
22 เมษายน 2562 ณ อาคาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ