วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดพิธี รดน้ำขอพรวิศวกรอาวุโส ในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ 

พิธีรดน้ำขอพรวิศวกรอาวุโส ในโอกาสเทศกาลสงกรานต์
22 เมษายน 2562