วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดพิธี รดน้ำขอพรวิศวกรอาวุโส ในโอกาสเทศกาลสงกรานต์