วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารไฟไหม้ ซอยมังกร ถนนเยาวราช

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารไฟไหม้ ซอยมังกร ถนนเยาวราช กทม. โดย รศ.เอนก ศิริพานิชกร ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา และประธานคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติ พร้อมด้วย คณะทำงานวิศวกรอาสา ร่วมกับสำนักการโยธา กทม., เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร, ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

โดยได้ตรวจสอบโครงสร้าง ความมั่นคงแข็งแรงของอาคารที่เกิดเหตุไฟไหม้ และพื้นที่ใกล้เคียง