วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้รับการประสานจากสำนักงานควบคุมอาคาร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ให้ร่วมตรวจสอบอุบัติเหตุปั้นจั่นหอสูง(Tower Crane) โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุม ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.)

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้รับการประสานจากสำนักงานควบคุมอาคาร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ให้ร่วมตรวจสอบอุบัติเหตุปั้นจั่นหอสูง(Tower Crane) โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุม ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) เหตุเกิดเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2566 โดยมีผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิตตามข่าว ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เขตวัฒนา โดยนายหฤษฏ์ ศรีนุกูล รองประธานคณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น วสท. เป็นผู้แทนเข้าตรวจสอบ
จากการตรวจสอบพบดรัมสลิงของชุดตั้งบูม/นอนบูม (Luffing Unit) หมุนฟรีโดยมอเตอร์ยังเบรกอยู่ คาดว่าเฟืองในห้องเกียร์รูด หรือเพลาสไปน์รูด หรือเพลามอเตอร์ขาด อีกทั้งยังพบว่าชุดเบรคเซฟตี้ (Secondary Brake) ไม่มี จึงทำให้แขนหน้าของเครนไหลลงมาข้างล่างอย่างอิสระ จนทำให้ลวดสลิงต๋งบูม (Service rope) ขาด แต่ลวดสลิงตั้งบูม/นอนบูม (Luffing rope) ไม่ได้ขาดแต่อย่างใด
ทั้งนี้ วสท. อยากให้ผู้ประกอบการ เจ้าของเครื่องจักร หมั่นทำการซ่อมบำรุงตามคู่มือผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะก่อนนำมาติดตั้งใช้งานควรปรับปรุงให้มีสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น
11 กันยายน 2566