วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) โดยคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา จัดสัมมนา และศึกษาดูงาน “โครงการศูนย์การแพทย์รามาธิบดี ศรีอยุธยา”

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) โดยคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา จัดสัมมนา และศึกษาดูงาน “โครงการศูนย์การแพทย์รามาธิบดี ศรีอยุธยา” ซึ่งเป็นโครงการที่น่าสนใจในด้านการก่อสร้างอาคารออกแบบเพื่อเป็นสถาบันการแพทย์ชั้นนำในระดับเอเชีย โดยใช้ระยะเวลาก่อสร้างใต้ดิน สามชั้น (12 เมตร) ในเวลา 4 เดือน Cantilever Structure Steel ขนาดใหญ่ยื่น 9 เมตร ทั้งยังเป็นอาคารประหยัดพลังงาน และ Smart Building ซึ่งเป็นการก่อสร้างที่ใช้ เทคโนโลยีทันสมัย เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ให้กับวิศวกรในสาขาที่เกี่ยวข้อง
โดยช่วงเช้าเป็นการบรรยายรายละเอียดโครงการ โดยเจ้าของโครงการ ทีมผู้ออกแบบ ที่ปรึกษาควบคุมงาน และผู้รับเหมา ณ ห้องประชุมอาคาร วสท. และช่วงบ่ายไปศึกษาดูงาน ณ สถานที่ก่อสร้างฯ
6 กันยายน 2566