วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ โดยคณะอนุกรรมการลิฟต์ บันไดเลื่อน และทางเลื่อนอัตโนมัติ จัดการศึกษาดูงาน “ระบบลิฟต์-บันไดเลื่อน อาคาร เอไอเอ อีสต์ เกตเวย์”

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ โดยคณะอนุกรรมการลิฟต์ บันไดเลื่อน และทางเลื่อนอัตโนมัติ จัดการศึกษาดูงาน “ระบบลิฟต์-บันไดเลื่อน อาคาร เอไอเอ อีสต์ เกตเวย์”
– ระบบการบริการจัดการระบบลิฟต์ และบันไดเลื่อน
– ความเข้าใจในระบบบริหารการจัดการลิฟต์ บันไดเลื่อนสมัยใหม่ ที่มีการนำเทคโนโลยี และการติดต่อสื่อสารเข้ามาประยุกต์ใช้ร่วมกัน ทำให้การบำรุงรักษาระบบลิฟต์และบันไดเลื่อนมีความสะดวก ถูกต้อง และแม่นยำมากขึ้น รวมถึงการประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบทั้งหมด และประหยัดพลังงานที่เกิดขึ้น ผู้ร่วมศึกษาดูงาน 21 คน
30 สิงหาคม 2566 ณ อาคาร เอไอเอ อีสต์ เกตเวย์ ถนนบางนา