วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดเทคนิคพิจารณ์เรื่อง “มาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้”

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดเทคนิคพิจารณ์เรื่อง “มาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้” เพื่อให้วิศวกร ผู้ออกแบบ ผู้ติดตั้ง ผู้จำหน่าย ผู้รับเหมาติดตั้ง ผู้ใช้งาน ตลอดจนผู้ตรวจสอบอาคาร เจ้าของอาคาร และผู้อยู่ในอาคาร ให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ด่อนประกาศใช้มาตรฐาน และได้นำไปใช้อ้างอิงสำหรับการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในอาคาร
มีผู้ร่วมเทคนิคพิจารณ์ผ่านระบบออนไลน์ และที่อาคาร วสท. กว่า 450 คน และรับชมผ่าน facebook live เพจวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ขณะถ่ายทอดสด 125 คน
จัดโดย คณะกรรมการผู้จัดทำมาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ภายใต้คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท.