วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เข้าพบนายไพบูลย์ อังคณากรกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) เพื่อเชิญร่วมสนับสนุนการจัดงาน และร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2566 ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2566

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดย รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา และรองประธานจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2566 และนางสาวอรัญญา ขาวสุวรรณ ผู้จัดการ วสท. เข้าพบนายไพบูลย์ อังคณากรกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) เพื่อเชิญร่วมสนับสนุนการจัดงาน และร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2566 ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2566
17 กรกฎาคม 2566