วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดเทคนิคพิจารณ์ “มาตรฐานปฏิบัติการขุดเจาะอุโมงค์หิน”

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดเทคนิคพิจารณ์ “มาตรฐานปฏิบัติการขุดเจาะอุโมงค์หิน”เพื่อให้ วิศวกร ส่วนราชการ ที่ปรึกษา ผู้รับเหมา หรือผู้เกี่ยวข้องในงานเหมือง งานก่อสร้าง และงานชลประทาน วิศวกรธรณีเทคนิค หรือผู้ควบคุมการสร้างอุโมงค์ ให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ก่อนประกาศใช้มาตรฐาน มีผู้ร่วมเทคนิคพิจารณ์ 130 คน
จัดโดย คณะกรรมการผู้จัดทำมาตรฐานปฏิบัติการขุดเจาะอุโมงค์หิน ภายใต้คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ โลหการ และปิโตรเลียม
28 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร วสท. และผ่านระบบออนไลน์