วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดเสวนาเรื่อง “ถังดับเพลิงเพื่อความปลอดภัย มาตรฐาน และการดูแล บำรุงรักษา” กรณีศึกษา “ถังดับเพลิงระเบิด”

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดเสวนาเรื่อง “ถังดับเพลิงเพื่อความปลอดภัย มาตรฐาน และการดูแล บำรุงรักษา” กรณีศึกษา “ถังดับเพลิงระเบิด” กับมาตรฐานถังดับเพลิง การตรวจสอบ และบำรุงรักษาถังดับเพลิง ชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) การทดสอบสภาพถังดับเพลิงด้วยการอัดความดันน้ำ (Hydrostatic Test) การอบรมดับเพลิงขั้นต้นในสถานประกอบการ อาคารสาธารณะ สถานศึกษา
มีผู้ร่วมชมผ่าน Facebook live เพจวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ กว่า 800 คน
ผ่านระบบออนไลน์ 1,000 คน และร่วมเสวนาที่ห้องประชุม อาคาร วสท. 50 คน
26 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30-16.00 น.
???? ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเสวนาที่นี่ https://drive.google.com/…/1iTCg2hbj7Ok0CmlnFro…/view…
???? เข้าชมย้อนหลังที่นี่ https://fb.watch/lpdngOqOqG/