วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) และผู้แทนบริษัท ทีละก้าว จำกัด ร่วมประชุมกับจังหวัดนครนายก เรื่องการเตรียมจัดงาน EIT Run 80 ปี วิศวกรรมสถานฯ ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2566 ณ เขื่อนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก

เมื่อวานนี้ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) นำโดย นางสาวบุษกร แสนสุข เลขาธิการ วสท. และประธานคณะกรรมการจัดงาน 80 ปี EIT Running 2023 นายศิริจักษ์ จรูญเวชธรรม นายสรยุทธ ภูวนาถภักดี กรรมการ นายณัฐพร สุทธิธรรม กรรมการ นางสาวอรัญญา ขาวสุวรรณ ผู้จัดการ วสท. และผู้แทนบริษัท ทีละก้าว จำกัด ร่วมประชุมกับจังหวัดนครนายก เรื่องการเตรียมจัดงาน EIT Run 80 ปี วิศวกรรมสถานฯ ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2566 ณ เขื่อนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก
โดยนายคณิต คงช่วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานที่ประชุม ร่วมด้วยนายจักราวุธ สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก สถานีตำรวจภูธรเมืองนครนายก พัฒนาการจังหวัดนครนายก ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก นายอำเภอเมืองนครนายก กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1 สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครนายก กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลสาริกา สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวนครนายก กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดนครนายก (YEC) โครงการชลประทานจังหวัดนครนายก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำจังหวัดนครนายก และบริษัท ทีละก้าว จำกัด
โดยหน่วยงานต่าง ๆ ยินดีให้การสนับสนุนและต้อนรับนักวิ่ง ทั้งสถานที่จัดกิจกรรม เส้นทางวิ่ง ระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง การจราจร การจอดรถ ห้องน้ำ พยาบาล กิจกรรม OTOP ในจังหวัด และการให้บริการต่าง ๆ โดยท่านรองผู้ว่าฯ เน้นย้ำกับทุกหน่วยงานให้ดูแลนักวิ่ง และผู้ร่วมงานนี้อย่างเต็มที่ โดยเน้นปลอดภัยเป็นหลัก
วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 16.00-18.00 น.
ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก