วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จัดอบรมเรื่อง การควบคุมงานเสาเข็มและงานถนน ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

26 พฤษภาคม 2566 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จัดอบรมเรื่อง การควบคุมงานเสาเข็มและงานถนน ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์กรรมการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ร่วมกล่าวต้อนรับ และกล่าวเปิดการสัมมนาพร้อมกันนี้ขอขอบคุณวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ที่สนับสนุนสถานที่ในการจัดงานอบรมครั้งนี้