วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดเทคนิคพิจารณ์ “มาตรฐานปฏิบัติการออกแบบและควบคุมการระเบิดหิน”

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดเทคนิคพิจารณ์ “มาตรฐานปฏิบัติการออกแบบและควบคุมการระเบิดหิน”เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานเหมืองแร่ งานก่อสร้าง งานชลประทาน ที่ต้องใช้การระเบิดหินช่วยในขั้นตอนการทำงาน ให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ก่อนประกาศใช้มาตรฐาน มีผู้ร่วมเทคนิคพิจารณ์ 120 คน
โดย คณะผู้จัดทำมาตรฐานปฏิบัติการออกแบบและควบคุมการระเบิดหิน ภายใต้คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ โลหการ และปิโตรเลียม
11 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร วสท. และผ่านระบบออนไลน์