วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดพิธีสักการะพระวิษณุกรรม ทำบุญเลี้ยงพระ และรดน้ำขอพรวิศวกรอาวุโส

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดพิธีสักการะพระวิษณุกรรม ทำบุญเลี้ยงพระ และรดน้ำขอพรวิศวกรอาวุโส เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ มีกรรมการ และสมาชิก วสท. ร่วมงาน
21 เมษายน 2566 ณ อาคาร วสท.