วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นผู้แทนรับมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ รุ่น AED Plus จำนวน 1 เครื่อง จากบริษัท โซลล์ เมดดิคอล (ประเทศไทย) จำกัด

รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายก และนางสาวบุษกร แสนสุข เลขาธิการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นผู้แทนรับมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ รุ่น AED Plus จำนวน 1 เครื่อง จากบริษัท โซลล์ เมดดิคอล (ประเทศไทย) จำกัด โดยคุณโตมร ลิลิตธรรม ตำแหน่ง Business Development Executive, Public Safety และคุณเกษณีย์ ชุ่มประดิษฐ์ ตำแหน่ง Senior Marketing Manager ASEAN เพื่อติดตั้งให้ความรู้ และให้ความช่วยเหลือด้านปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ณ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ รุ่น AED Plus มีนวัตกรรมและโซลูชั่นซอฟต์แวร์ที่ช่วยยกระดับการดูแลฉุกเฉินและช่วยชีวิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นเครื่องกระตุ้นหัวใจสมรรถนะสูงที่เป็นรุ่นเดียวที่สนับสนุนผู้ช่วยชีวิตด้วยข้อความ เสียง และระบบแจ้งเตือนคุณภาพการกดหน้าอก ด้วย Real CPR Help แบบเรียลไทม์เกี่ยวกับอัตราและความลึกของการกดช่วยกู้ชีพ การออกแบบมาเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยแบตเตอรี่และแพ็ด ที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน พร้อมใช้งานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินตลอดอายุ 5 ปี หรือคิดเป็นจำนวนการกระตุกหัวใจ 225 ครั้ง หรือการเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่อง 13 ชั่วโมง มีความเร็วในการกู้สัญญาณชีพจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันด้วย CPR-D-padz สะดวกในการจัดวางอย่างรวดเร็ว และแม่นยำ มีส่วนกันฝุ่นและความชื้นคุณภาพสูงที่ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการกันน้ำ และฝุ่นละออง (IP) และมาตรฐาน IEC 68-2-27 สำหรับการกระตุ้นหัวใจและมาตรฐานทางทหาร
โดยบริษัท โซลล์ เมดดิคอล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้นำตลาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ในประเทศไทย
พร้อมกันนี้ บริษัท โซลล์ เมดดิคอล (ประเทศไทย) จำกัด ให้การตอบรับเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมสัมมนางานวิศวกรรมแห่งชาติ 2566 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อสาธิตการฟื้นคืนชีพด้วย CPR โดยใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมชมงาน
11 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม อาคาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ