วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) หารือความร่วมมือกับ AppliCAD Public Company Limited เพื่อเชิญร่วมสนับสนุนการแข่งขันโดรน โดยการใช้เทคโนโลยี BIM และร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2566 ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2566

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดย นายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข อุปนายก และประธานจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2566 พร้อมด้วย รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา และรองประธานจัดงานฯ และนายสมยศ แสงอังศุมาลี ผู้จัดการ วสท. หารือความร่วมมือกับ AppliCAD Public Company Limited โดย นายวิรัช ปัณฑ์ศิริโรจน์ Director คุณมนัสนัณท์ ฉิมโค้ Education section Manager และนายพรเทพ เกิดมนต์ Technical Support Manager, BIM Solution เพื่อเชิญร่วมสนับสนุนการแข่งขันโดรน โดยการใช้เทคโนโลยี BIM และร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2566 ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2566
4 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม EIT 2 อาคาร วสท.