วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เข้าพบ นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อหารือความร่วมมือ ผลักดันผู้เกี่ยวข้ององค์กรชั้นนำในประเทศไทยได้ตระหนักในการปล่อย CO2

24 มีนาคม 2566
รศ.ดร. สมิตร ส่งพิริยะกิจ รองประธานจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2566/ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา และนางสาวอรัญญา ขาวสุวรรณ เจ้าหน้าที่อาวุโส วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เข้าพบ นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อหารือความร่วมมือ ผลักดันผู้เกี่ยวข้ององค์กรชั้นนำในประเทศไทยได้ตระหนักในการปล่อย CO2 ตามที่รัฐบาลได้ร่วมการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ COP27 พร้อมกับหารือด้านการพัฒนามาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม และเชิญร่วมเสนอผลงานในโครงการประกวด “การออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กลดการปล่อย CO2″ หรือ “Less CO2 Emision RC Structure Design and construction Award” และร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2566 ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในโอกาสครบรอบ 80 ปีสมาคมฯ ด้วย