วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้รับการประสานจากสำนักงานเขตจตุจักรให้ร่วมตรวจสอบอุบัติเหตุปั้นจั่นหอสูงที่ใช้ในงานก่อสร้างร่วงหล่นลงมาข้างล่าง พื้นที่เขตจตุจักร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และกองพิสูจน์หลักฐาน

เมื่อวานนี้ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้รับการประสานจากสำนักงานเขตจตุจักรให้ร่วมตรวจสอบอุบัติเหตุปั้นจั่นหอสูงที่ใช้ในงานก่อสร้างร่วงหล่นลงมาข้างล่าง พื้นที่เขตจตุจักร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และกองพิสูจน์หลักฐาน โดยนายหฤษฏ์ ศรีนุกูล รองประธานคณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น วสท. เป็นผู้แทนเข้าตรวจสอบ
มีสิ่งที่พิจารณาดังต่อไปนี้
1. ลวดสลิงยกแขนปั้นจั่นชำรุด
2. ลวดสลิงยกแขนปั้นจั่นหลุดออกนอกจานรอก
3. คุณภาพของลวดสลิง
จากการตรวจสอบพบมีลวดสลิงยกแขนปั้นจั่นเสียดสีกับด้านข้างจานรอกอันแสดงว่าลวดสลิงหลุดออกจากร่องรอก มีการรูดเป็นทางยาวกับการ์ดกันลวดสลิง ได้สอบถามผู้บังคับปั้นจั่นให้การว่ามียกวัสดุสิ่งของมีกระตุกบ้างตอนทำงาน แต่มีการตรวจสอบลวดสลิงก่อนใช้งานทุกวัน
วสท. ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ เช่น การยกของให้มีการรองวัสดุสิ่งของให้ดี การ์ดกันสลิงหลุดออกจากร่องรอกให้ปรับเข้ามาใกล้จานรอกมากยิ่งขึ้น ให้ใช้ลวดสลิงที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือพร้อมทั้งหมั่นตรวจสอบก่อนใช้งานทุก ๆ วัน เป็นต้น และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎกระทรวง ฉบับที่ 67 ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวง เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน้ำ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
28 กุมภาพันธ์ 2566