วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมในพระราชูปถัมภ์ (วสท.) เข้าร่วมพิธีต้อนรับชุดค้นหาและกู้ภัยในเมืองแห่งชาติ (ทีม USAR THAILAND)

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมในพระราชูปถัมภ์ (วสท.) เข้าร่วมพิธีต้อนรับชุดค้นหาและกู้ภัยในเมืองแห่งชาติ (ทีม USAR THAILAND) ซึ่งเดินทางกลับจากการปฏิบัติภารกิจสนับสนุนปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือเหตุการณ์แผ่นดินไหว ระหว่างวันที่ 9-18 กุมภาพันธ์ 2566 สาธารณรัฐตุรกี
ในภารกิจครั้งนี้ วิศวกรรมสถานฯ ได้ส่งผู้แทน ซึ่งสังกัดทีม USAR Thailand เข้าร่วมปฏิบัติการ จำนวน 2 คน ได้แก่ ดร.ฟองจันทร์ จิราสิต และนายยศกร ชลรัตน (วศ.ด. โยธา)
โดย ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานให้การต้อนรับ
ผู้แทน วสท. ได้แก่ นางสาวบุษกร แสนสุข เลขาธิการ วสท. และ ดร.ธเนศ วีระศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ และที่ปรึกษา วสท.
18 กุมภาพันธ์ 2666 ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ