วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคตะวันตก และวิศวกรอาสา นำสิ่งของบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุแผ่นดินไหวในประเทศตุรกี

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคตะวันตก และวิศวกรอาสา นำสิ่งของบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุแผ่นดินไหวในประเทศตุรกี โดยคุณแซรัป แอร์ซอย (H.E. Mrs.Serap Ersoy) เอกอัครราชทูตตุรกีประจำประเทศไทย ได้กล่าวขอบคุณความมีน้ำใจ และกำลังใจจากวิศวกรอาสาของประเทศไทยในครั้งนี้