วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้รับการร้องขอจากสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ให้ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีโครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัย 3 ชั้น ถนนกำแพงเพชร 7 ทรุดตัวขณะก่อสร้าง พื้นอาคารเกิดการทรุดระหว่างการเทคอนกรีต บนชั้น 3

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้รับการร้องขอจากสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ให้ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีโครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัย 3 ชั้น ถนนกำแพงเพชร 7 ทรุดตัวขณะก่อสร้าง พื้นอาคารเกิดการทรุดระหว่างการเทคอนกรีต บนชั้น 3 โดยมี รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายก และนายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข อุปนายก เป็นผู้แทน วสท. และนายสุรัช ติระกุล ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมอาคาร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบสาเหตุ และให้ความเห็นสำหรับการดำเนินการขั้นต่อไป
จากการตรวจสอบสภาพเบื้องต้น อาคารที่พื้นทรุดตัวดับกล่าว เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 3 ชั้น มีชั้นใต้ดิน และชั้นลอย ความสูงประมาณ 17.00 เมตร โครงสร้างเป็นพื้นคอนกรีตอัดแรง จากการสอบถามผู้เกี่ยวข้องได้ความว่า ในวันเกิดเหตุ ขณะเทคอนกรีตพื้นชั้น 3 ใกล้จะแล้วเสร็จ คาดว่านั่งร้านที่รองรับแบบพื้น น่าจะมีปัญหาในการรับน้ำหนักคอนกรีตสด ค้ำยันเกิดการโก่งตัว และพังลงมา ทำให้พื้นคอนกรีตขณะเท ทรุดลงมากระแทกพื้นชั้น 2 ซึ่งไม่สามารถรับน้ำหนักพื้นถล่มลงมาได้ ทำให้เกิดการวิบัติอย่างต่อเนื่อง (Progressive Collapses) และกระแทกพื้นชั้นลอยพังถล่มลงมากองอยู่ที่ชั้น 1
สภาพเสาของอาคารบางส่วนยังตั้งอยู่ในแนวเดิม โดยเหลือเพียงเหล็กเสริมบางส่วนของพื้นคอนกรีตอัดแรง ซึ่งคาดว่าอาจจะเกิดจากปัญหาความสามารถในการรับแรง Punching Shear ของพื้น ซึ่งจำเป็นต้องตรวจสอบแบบ และตรวจสอบกำลังของวัสดุในเชิงลึกต่อไป
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เห็นว่าในกรณีดังกล่าว เป็นกรณีที่น่าศึกษาถึงสาเหตุที่ทำให้เกิด เพื่อนำมาเป็นกรณีศึกษาให้กับวิศวกรในลำดับต่อไป
13 กุมภาพันธ์ 2566