วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ได้รับการร้องขอจากสถานีตำรวจลุมพินี ให้ร่วมตรวจสอบ อุบัติเหตุเครนที่ใช้ในงานก่อสร้างร่วงหล่นลงมาข้างล่าง ที่อาคารในซอยต้นสน เขตปทุมวัน

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ได้รับการร้องขอจากสถานีตำรวจลุมพินี ให้ร่วมตรวจสอบ
อุบัติเหตุเครนที่ใช้ในงานก่อสร้างร่วงหล่นลงมาข้างล่าง ที่อาคารในซอยต้นสน เขตปทุมวัน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และกองพิสูจน์หลักฐาน โดย นายหฤษฏ์ ศรีนุกูล รองประธานคณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น วสท. เป็นผู้แทนเข้าตรวจสอบ พบว่าสาเหตุเกิดจากการชำรุดของแนวเชื่อมหูสลักของแขนเดอร์ริคเครนเล็ก(ไทยประดิษฐ์) ที่ใช้รื้อถอนเดอร์ริคเครนใหญ่(มาตรฐานโรงงาน) จึงทำให้แขนของเดอร์ริคเครนใหญ่ร่วงหล่นลงมาข้างล่าง
วสท. ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรฐานการติดตั้ง การื้อถอน การตรวจทดสอบเดอร์ริคเครน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ กับบริษัทรับเหมาก่อสร้างดังกล่าว
9 กุมภาพันธ์ 2566