วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมระหว่างองค์กรด้านวิศวกรรมในอาเซียน The Conference ASEAN Federation of Engineering Organizations ครั้งที่ 40 (CAFEO 40) ซึ่งมีสมาชิก 10 ประเทศ ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด The Changing Roles of Engineers in Industry 4.0 Era โดยประเทศกัมพูชา เป็นเจ้าภาพ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) นำโดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกสมาคม และคณะกรรมการเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมระหว่างองค์กรด้านวิศวกรรมในอาเซียน The Conference ASEAN Federation of Engineering Organizations ครั้งที่ 40 (CAFEO 40) ซึ่งมีสมาชิก 10 ประเทศ ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด The Changing Roles of Engineers in Industry 4.0 Era โดยประเทศกัมพูชา เป็นเจ้าภาพ
ได้รับเกียรติจากนายอิต ซอมเฮง (H.E.Dr.Ith Somheng) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและฝึกอาชีพ ประเทศกัมพูชา เป็นประธานเปิดงาน ร่วมกับ President จากประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ
6 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมสุขะ พนมเปญ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา