วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯโดยคณะกรรมการโครงการตรวจอาคารปลอดภัยอัคคีภัยอาเซียนหรือ ASEAN Building Fire Safety Awards 2022 เข้าตรวจอาคารที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 คือ ศูนย์การค้า เอ็มควอเทียร์ สุขุมวิท

คณะกรรมการโครงการตรวจอาคารปลอดภัยอัคคีภัยอาเซียนหรือ ASEAN Building Fire Safety Awards 2022 ในคณะกรรมการต่างประเทศ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เข้าตรวจอาคารที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 คือ ศูนย์การค้า เอ็มควอเทียร์ สุขุมวิท โดยมีฝ่ายวิศวกรรมงานระบบ บริหารอาคาร และทรัพยากรบุคคล ของศูนย์การค้าฯ ต้อนรับ และร่วมตรวจสอบ
10 พฤศจิกายน 2565