วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ มอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน และสิ่งของที่จำเป็นแก่น้องผ่าน” โครงการ…ปันน้ำใจเพื่อน้อง” โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่ พัฒนาสันติ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยกิจกรรมดีๆ กับ “โครงการ…ปันน้ำใจเพื่อน้อง”

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ นำโดย คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน์ เลขาธิการ, ดร.พงศ์ธร ธาราไชย รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยทีมงานจาก PPS Group มอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียนแก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียน ตชด. บ้านใหม่พัฒนาสันติ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ซึ่งโครงการปันน้ำใจเพื่อน้องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนมีสุขภาพแข็งแรงและส่งเสริมศักยภาพสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไป

ในการนี้ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ช่วยให้การสนับสนุนจนเกิดกิจกรรมดีในวันนี้ ได้แก่ บริษัท โปรเจ็คแพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), การไฟฟ้าฝ่ายผลิต, บริษัทวรนิทัศน์ จำกัด, บริษัท เมก้า แพลนเน็ต จำกัด และ บริษัท ฟุตบอลล์ไทยสปอร์ตติ๊งกู๊ดส์ จำกัด (FBT)