วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) สาขาภาคใต้ 1 ร่วมงาน “SURATTANI Industrial Fair 2022”

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) สาขาภาคใต้ 1 ร่วมงาน “SURATTANI Industrial Fair 2022” โดยนายธนินท์รัฐ เมธีวัชรรัตน์ ประธาน วสท. สาขาภาคใต้ 1 จัดกิจกรรมคลินิกช่าง วสท. พบประชาชน ให้คำปรึกษาปัญหาเรื่องบ้าน และออกบูธจำหน่ายหนังสือ มาตรฐาน วสท.
งานจัดระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคม 2565 ณ สุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ชั้น 4 เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี