วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคตะวันตก เข้าร่วมประชุมประจำเดือนสิงหาคม

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคตะวันตก เข้าร่วมประชุมประจำเดือนสิงหาคม เพื่อเตรียมดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ