วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เข้าร่วมประชุมกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพลูตาหลวง และสำรวจสภาพอาคารและระบบความปลอดภัยอาคารสถานบันเทิงเมาน์เท่นบี ที่เกิดเพลิงไหม้เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เข้าร่วมประชุมกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพลูตาหลวง และสำรวจสภาพอาคารและระบบความปลอดภัยอาคารสถานบันเทิงเมาน์เท่นบี ที่เกิดเพลิงไหม้เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา
ตามที่ได้รับจดหมายจากสถานีตำรวจภูธรพลูตาหลวงขอให้ส่งผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสำรวจสภาพอาคาร โดยเบื้องต้นได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและมาตรฐานทางด้านวิศวกรรมโครงสร้าง ระบบไฟฟ้า และความปลอดภัยด้านอัคคีภัย สำหรับอาคารที่มีกิจกรรมการใช้งานเป็นสถานบันเทิงหรือสถานบริการ พร้อมเข้าสำรวจพื้นที่เกิดเหตุเพื่อเก็บข้อมูลและรายละเอียดจัดทำข้อสรุป และรายละเอียดเพื่อสนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการให้เจ้าหน้าที่ในการดำเนินการต่อไป