วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคตะวันตก เข้าร่วมพิธีจดบันทึกสถิติโลก ไม้กลายเป็นหิน ที่มีความยาว 69.70 เมตร ณ อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย จังหวัดตาก

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคตะวันตก เข้าร่วมพิธีจดบันทึกสถิติโลก ไม้กลายเป็นหิน ที่มีความยาว 69.70 เมตร โดย Guinness World Records ณ อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย จังหวัดตาก