วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดยนายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ วสท. ประธานจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2565 เข้าพบนายประพันธ์ สีนวล รองผู้ว่าการวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และคณะ เพื่อหารือความร่วมมือในการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ ทั้งเรื่องการจัดสัมมนา และการสนับสนุนการจัดงาน

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดยนายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ วสท. ประธานจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2565 รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ ประธานฝ่ายวิชาการ จัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2565 และนางสาวอรัญญา ขาวสุวรรณ ผู้จัดการ วสท. เข้าพบนายประพันธ์ สีนวล รองผู้ว่าการวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และคณะ เพื่อหารือความร่วมมือในการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ ทั้งเรื่องการจัดสัมมนา และการสนับสนุนการจัดงาน ซึ่งงานวิศวกรรมแห่งชาติ กำหนดจัดวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
30 มิถุนายน 2565 ณ อาคาร 3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
#วิศวกรรมแห่งชาติ2565
www.nationalengineering2022.com