วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยผู้แทนจากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย เข้าพบแสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมหารืองานด้านวิศวกรรม

นายชัชวาลย์ คุณค้ำชู อุปนายก นายณัฐพล สุทธิธรรม ประธานคณะกรรมการสิทธิและจรรยาบรรณ และนายชัยชาญ อึ๊งศรีวงศ์ รองประธานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยผู้แทนจากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย
เข้าพบแสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมหารืองานด้านวิศวกรรม
วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง