วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และคณะกรรมการสาขาภาคตะวันตก ร่วมการบรรยายพิเศษ การแลกเปลี่ยนความรู้ และร่วมเสวนาวิชาการ เพื่อการพัฒนางานบรรเทาสาธารณภัย

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วสท. นายสิทธิโชค เหลาโชติ ประธาน วสท. สาขาภาคตะวันตก และคณะกรรมการสาขาภาคตะวันตก ร่วมการบรรยายพิเศษ การแลกเปลี่ยนความรู้ และร่วมเสวนาวิชาการ เพื่อการพัฒนางานบรรเทาสาธารณภัย โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วสท. ได้บรรยายในหัวข้อ “งานวิศวกรรมกับการบรรเทาสาธารณภัย” ณ ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จังหวัดฉะเชิงเทรา
11 พฤษภาคม 2565