วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) กล่าวต้อนรับ และแสดงความยินดีต่อผู้ได้รับการคัดเลือกบทความวิจัยดีเด่น ในการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 40 ประจำปี 2565

รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) กล่าวต้อนรับ และแสดงความยินดีต่อผู้ได้รับการคัดเลือกบทความวิจัยดีเด่น ในการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 40 ประจำปี 2565 โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน การจัดงานเป็นการบรรยายพิเศษ และการนำเสนอบทความสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)
11 พฤษภาคม 2565