วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ทำพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม และจัดทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระ 9 รูป เพื่อเป็นสิริมงคล และพิธีขอพรวิศวกรอาวุโส เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ 2565

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) นำโดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก ทำพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม และจัดทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระ 9 รูป เพื่อเป็นสิริมงคล
และพิธีขอพรวิศวกรอาวุโส เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ 2565 มีกรรมการ สมาชิก และเจ้าหน้าที่ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เข้าร่วมงาน
วันที่ 28 เมษายน 2565