วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก ร่วมงานขับเคลื่อนเป้าหมายใหม่ “MISSION 2023 ผนึกกำลังมุ่งเป้าลดก๊าซเรือนกระจก 1,000,000 ตัว คาร์บอนไดออกไซด์ สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการนใช้ผลิตภัณฑ์ : มาตรการทดแทนปูนเม็ด”

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก ร่วมงานขับเคลื่อนเป้าหมายใหม่ “MISSION 2023 ผนึกกำลังมุ่งเป้าลดก๊าซเรือนกระจก 1,000,000 ตัว คาร์บอนไดออกไซด์ สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการนใช้ผลิตภัณฑ์ : มาตรการทดแทนปูนเม็ด” จัดโดย สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย
เป็นการร่วมมือของ 6 กระทรวง และ 25 องค์กร จากการร่วมเป็นภาคีหลักบูรณาการความร่วมมือในการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อประเทศไทยบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกฯ
โดยสิ้นปี 2564 ที่ผ่านมา สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 300,000 ตัน คาร์บอนไดออกไซด์
จึงได้ประกาศเป้าหมายใหม่ ตามมาตรการทดแทนปูนเม็ด โดยลดก๊าซเรือนกระจก 1,000,000 ตัน คาร์บอนไดออกไซด์ ภายในปี 2566
29 มีนาคม 2565 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ