วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรม นายสุวัฒน์ เชาว์ปรีชา

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรม นายสุวัฒน์ เชาว์ปรีชา อดีตนายก วสท. วาระปี พ.ศ. 2554-2556
โดยมีนายก อดีตนายก กรรมการ และเจ้าหน้าที่ วสท. เข้าร่วมงานด้วยความอาลัย
29 มีนาคม 2565
ณ ศาลาบำเพ็ญกุศลสำหรับบุคคลสำคัญ (ศาลา VIP)
วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขน