วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) เข้าสำรวจพื้นที่เหตุการณ์เพลิงไหม้ตลาดกำนันหลัก อ.เมือง จ.ราชบุรี พร้อมทั้งให้คำแนะนำด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับโครงสร้างอาคาร และระบบไฟฟ้า ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) โดย รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายก นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ และคณะกรรมการ วสท. สาขาภาคตะวันตก เข้าสำรวจพื้นที่เหตุการณ์เพลิงไหม้ตลาดกำนันหลัก อ.เมือง จ.ราชบุรี พร้อมทั้งให้คำแนะนำด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับโครงสร้างอาคาร และระบบไฟฟ้า ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้
จากการตรวจสอบเบื้องต้น ตลาดมีขนาดกว้างใหญ่ รูปแบบเหมือนตลาดทั่วไปที่มีหลังคาคลุมเป็นหลัก สูงจากพื้นประมาณ 6-7 เมตร พื้นที่ภายใต้หลังคาแบ่งเป็นบล็อก ขายของหลากหลาย มีช่องทางสำหรับการเดินเลือกซื้อสินค้า ส่วนของโครงสร้างเป็นเหล็กรูปพรรณทั้งสิ้น ตั้งแต่เสาเหล็ก โครงถักเหล็ก แปเหล็ก ยกเว้นหลังคาคลุมที่เป็นกระเบื้องลอน บางส่วนโดนความร้อนรุนแรง แตกระเบิดออกเป็นช่องโหว่ เป็นช่วง ๆ โครงสร้างเหล็กเสียอยู่อย่างคือเมื่อถูกความร้อน กำลังจะลดลงมาก และเกิดการเปลี่ยนรูป บิดเบี้ยว แอ่นตัวได้ง่าย สำหรับตลาดนี้มีพื้นที่กว้างใหญ่ ความร้อนจากเพลิงไหม้บางจุดหนัก บางจุดเบา การโย้หรือเปลี่ยนรูปหย่อนยานมีไม่มาก เพราะภาระที่โครงรับเป็นเพียงหลังคาซึ่งมีน้ำหนักเบา อย่างไรก็ตามการซ่อมแซม หากจะใช้วัสดุโครงสร้างเดิม ควรตัดชิ้นส่วนวัสดุตัวอย่างไปทำการทดสอบทางวิศวกรรมเปรียบเทียบคุณสมบัติเสียก่อน ชิ้นใดที่ส่วนปลอดภัยตำ่กว่าเกณฑ์ให้เปลี่ยนใหม่ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้สอยอาคารต่อไป
6 มีนาคม 2565