วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับสำนักงานการโยธา กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ และเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ ตรวจสอบพื้นที่เพลิงไหม้ในซอยวัดมังกร ถนนเยาวราช

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดย รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายก และนายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ ร่วมกับสำนักงานการโยธา กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ และเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ ตรวจสอบพื้นที่เพลิงไหม้ในซอยวัดมังกร ถนนเยาวราช เป็นอาคารพาณิชย์ 2 คูหา 5 ชั้น เป็นสถานที่เก็บของสำหรับขายของเล่น มีวัสดุที่เป็นพลาสติกที่ติดไฟง่ายจำนวนมาก จุดเกิดเหตุอยู่ที่ชั้น 4 ของอาคาร
จากการตรวจสอบเบื้องต้นแบบVisual Inspection โครงสร้างอาคารชั้นที่ 1-3 ยังคงอยู่ในสภาพปกติ ไม่ปรากฏร่องรอยการโดนความร้อนใดๆ สังเกตุจากชิ้นส่วนวัสดุและสภาพห่อหุ้มเป็นปกติยังคงมีความปลอดภัย ส่วนบริเวณชั้น 4 และ 5 มีร่องรอยการถูกเพลิงไหม้และความร้อนค่อนข้างสูง พิจารณาจากสภาพโครงสร้าง อาทิ พื้นชั้น 5 และดาดฟ้า ถูกความร้อนมากจนคอนกรีตแตกร้าว และหลุดร่อนจนเห็นเหล็กเสริมบางส่วน และร่องรอยความร้อนที่พบในเสาบางต้นมีแนวโน้มสูงแต่สภาพโดยรวมถึงแม้จะดูไม่ค่อยปลอดภัย แต่ยังสามารถรับน้ำหนักคนเดินเบาๆ เข้าไปได้ โดยเฉพาะกองพิสูจน์หลักฐาน ที่จะเข้าไปเก็บหลักฐานได้ และต้องใช้ความระมัดระวัง เดินทิ้งระยะห่างกันพอสมควร เมื่อตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เจ้าของอาคารหาทางถ่ายของที่อยู่ในอาคารออก โดยให้มีความกระทบกระเทือนน้อยที่สุด อาจใช้เครนรับออกทางหน้าต่าง และเมื่อเรียบร้อยแล้วห้ามใช้อาคารจนกว่าจะได้มีการตรวจสอบเชิงลึกจาก สถาบันที่เชื่อถือได้ ที่มีวุฒิวิศวกรเพื่อจะยืนยันว่าอาคารยังคงอยู่ในสภาวะที่ซ่อมแซม หรือปรับปรุงให้มีความมั่นคงแข็งแรงกลับมาใช้สอยได้ดังเดิม
1 มีนาคม 2565