วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) นำทีมวิศวกรอาสาเข้าสำรวจสะพานข้ามคลองเคล็ด ถนนอุดมสุข ซอยอุดมสุข 53 กรุงเทพมหานคร ที่เกิดเหตุทรุดตัว

28 กุมภาพันธ์ 2565 – วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) นำทีมวิศวกรอาสาเข้าสำรวจสะพานข้ามคลองเคล็ด ถนนอุดมสุข ซอยอุดมสุข 53 กรุงเทพมหานคร ที่เกิดเหตุทรุดตัว เพื่อตรวจพินิจถึงสาเหตุที่ทำให้สะพานเกิดปัญหา สำรวจผลกระทบที่มีต่ออาคารบ้านเรือนของประชาชนบริเวณใกล้เคียง ให้ข้อเสนอแนะแนวทางสำรวจ แนวทางป้องกัน และแนวทางแก้ไขไม่ให้เกิดความเสียหายเพิ่มขึ้น รวมถึงการลดความเดือดร้อนของประชาชนในเส้นทางสัญจร
โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายก นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา และวิศวกรอาสา