วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายของกำแพงหมู่บ้านจัดสรร อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ที่พังทลาย

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดย รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายก วสท. และนายนิศิต วนิชรานันท์ วิศวกรอาสา ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายของกำแพงหมู่บ้านจัดสรร อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ที่พังทลาย โดยผู้อาศัยเป็นกังวลว่าจะมีอันตรายหรือไม่
จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบสภาพความเสียหายบริเวณพื้นดินด้านหลังบ้านทุกหลังคาเรือนยุบตัวลงทำให้โครงสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งรั้วที่ก่อสร้างติดกับพื้นที่ของหมู่บ้านคือทุ่งนา ซึ่งระดับอยู่ต่ำกว่าพื้นของโครงสร้างที่ถมขึ้นจากเดิมประมาณ 2-3 เมตร ได้เกิดการพังทลายลง และมีโครงสร้างบางส่วนที่ยังคงต่อเนื่องกับอาคารพักอาศัย 2 ชั้น สันนิษฐานสาเหตุอาจเกิดจากการไหลหมุนของดินถมหมู่บ้านลงในทุ่งนา ซึ่งปัจจุบันนี้ไม่มีน้ำแล้ว ทำให้ไม่มีแรงดันของน้ำช่วยพยุงดินถม จากการตรวจสอบอาคารพักอาศัยด้วยสายตา พบว่าตัวอาคารอยู่นอกโซนวิบัติของดิน และยังคงสภาพปกติ ไม่ปรากฏรอยร้าวให้เห็นในโครงสร้างเสา คาน และผนัง หากหลังจากนี้ไม่มีสิ่งอื่นใดเข้ามากระทบเสริมให้ดินไหลเพิ่มจากเดิมอีก ก็อาจไม่กระทบกับความมั่นคงของอาคาร แต่อย่างไรก็ตามให้ผู้อาศัยหมั่นสังเกตอาการที่อาจเกิดขึ้นกับตัวอาคาร เช่น ปรากฏรอยร้าวบนผนัง หรือประตู หน้าต่าง เริ่มปิด-เปิดไม่สะดวกเหมือนเดิม อาจเป็นสัญญาณที่แสดงว่าเป็นอันตราย ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อมาให้คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย
สุดท้าย วสท. ได้แนะนำให้ตัดเศษโครงสร้างเสียหายที่ยังต่อเนื่องกับอาคารให้ขาดหลุดจากกัน และชิ้นส่วนที่เสียหายและยังคงแขวนยึดติดกับข้างตัวอาคาร แนะนำให้ตัดออกและเคลื่อนย้ายไปไว้ในในที่ที่ปลอดภัย
22 กุมภาพันธ์ 2565