วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดแถลงข่าวให้ข้อมูลทางวิชาการ “กรณีการใช้บันไดเลื่อนภายนอกอาคาร ที่ไม่มีหลังคาคลุม ปลอดภัยหรือไม่”

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดแถลงข่าวให้ข้อมูลทางวิชาการ “กรณีการใช้บันไดเลื่อนภายนอกอาคาร ที่ไม่มีหลังคาคลุม ปลอดภัยหรือไม่”
การใช้บันไดเลื่อนภายนอกอาคาร บันไดเลื่อนที่ใช้ภายใน และภายนอกอาคาร มีหลักการทำงานเหมือนกัน บันไดเลื่อนที่ใช้งานภายนอกอาคาร จะต้องเลือกให้ถูกต้องตามลักษณะของอาคาร เช่น แบบมีหรือไม่มีหลังคา มีหรือไม่มีผนังด้านข้างบันได ทั้งนี้การออกแบบ การติดตั้ง ความปลอดภัย การบำรุงรักษาขึ้นอยู่กับบันไดเลื่อนภายนอกที่ใช้กับอาคารดังกล่าว
สิ่งที่สำคัญในการพิจารณาใช้บันไดเลื่อนภายนอกอาคาร มี 3 เรื่อง คือ ความปลอดภัยด้านไฟฟ้าตามหลักวิศวกรรมไฟฟ้า เช่น ความสมบูรณ์ของฉนวนไฟฟ้า การป้องกันน้ำ และการต่อลงดิน เป็นต้น ลำดับถัดมาเป็นการเลือกวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้เป็นชิ้นส่วนของเครื่องกล จะต้องทนต่อสภาพอากาศ ป้องกันน้ำ และอายุการใช้งาน และลำดับสุดท้าย คือ การป้องกันน้ำไหลเข้าบันไดเลื่อน เช่น การยกระดับบันไดเลื่อนให้สูงกว่าระดับน้ำท่วมที่บันไดเลื่อนที่ติดตั้ง การระบายน้ำออกกจากบันไดเลื่อน การเลือกแผ่นฝาครอบบันไดเลื่อนแบบกันลื่น น้ำจากรองเท้า และร่มกันฝน
นอกจากนี้การใช้งานบันไดเลื่อนภายนอกอาคาร จะต้องใช้งาน บำรุงรักษา และเปลี่ยนชิ้นส่วนที่สึกหรอตามคำแนะนำของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อการใช้งาน
(เอกสารสรุปตามภาพ)
———————–
โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
นายบุญพงษ์ กิจวัฒนาชัย ประธานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
ดร.ธีรธร ธาราไชย ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์