วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดงานเลี้ยงปีใหม่ เพื่อขอบคุณคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน ที่เสียสละทำงานเพื่อ วสท. และสังคม

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดงานเลี้ยงปีใหม่ เพื่อขอบคุณคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน ที่เสียสละทำงานเพื่อ วสท. และสังคมมาโดยตลอด รวมถึงผู้สนับสนุนกิจกรรมของ วสท. ในปีที่ผ่านมา
17 ธันวาคม 2564